Integracija eRačuna

U našu poslovnu aplikaciju RIS (Računovodstveno informacijski sustav) je integrirano slanje računa elektronskih računa putem servisa

.

Slanje računa je lako, brzo i efikasno bez ikakvih dodatnih promjena za korisnike aplikacije. Da biste koristili mogućnost slanja eRačuna, potrebno se prijaviti za navedenu uslugu putem web stranice https://www.moj-eracun.hr/hr/Account/Register.

Nakon što izvršite registraciju te dobijete korisnički IDentifikator i lozinku, spremni ste za elektronsko slanje računa putem aplikacije RIS.