Knjigovodstvo

 

Ugovorite našu uslugu
KNJIGOVODSTVA i RAČUNOVODSTVA
kako biste osigurali svoj rast

 

Započinjete novi posao ili imate nedoumice u postojećem?
Trebate pouzdanog računovođu?
Zbunjuju Vas stalne promjene zakona?
Mi imamo odgovore na Vaša pitanja, jer želimo biti KLJUČ VAŠEG USPJEHA!

Zašto mi?
U doba moderne informacijske tehnologije i svakodnevnih promjena bitno je odabrati partnera koji je u korak s “vremenom”. Obzirom na naše stručno osoblje (stručni kadar te 2 magistra struke), vrhunska informatička znanja i opremljenost, susretljivost osoblja uz praćenje svih zakonskih noviteta vezanih uz računovodstvene i financijske propise čime prije svega brinemo o interesima naših klijenata, garancija su kvalitetne usluge. Važno je odabrati servis koji garantira kvalitetu, sigurnost uz korektne cijene.
Značajnu prednost spram drugih daje nam i vlastito programsko poslovno rješenje te informatička djelatnost. Na jednom mjestu riješit ćemo Vam sve probleme. Ujedno, nagraditi ćemo Vas i besplatnim korištenjem program za vođenje skladišnog poslovanja (praćenje zaliha, fakturiranje roba i usluga…). Ovu su glavne prednosti garancije zadovoljstva i uspješnosti poslovanja.
 
Bez velike filozofije ili mudrosti, klijenti su srce našeg rada i KLJUČ NAŠEG USPJEHA.
Naša je osnovna briga da Vama u svakodnevnom poslovanju osiguramo kvalitetnu i pravovremenu podršku te da budemo KLJUČ VAŠEG USPJEHA!
Što je to knjigovodstvo?
Knjigovodstvo je usluga koja treba svakom poduzetniku, kako početniku tako i velikim poslovnim subjektima. Ono pri tome može biti formirano kao unutarnje ili vanjsko. Za vanjsko se obično odlučuju manji, ali sve više i srednji subjekti, dok unutarnji ustroj računovodstva imaju obično srednji i veliki poslovni subjekti. Uglavnom, zakonska je obveza vođenja poslovnih knjiga uz zakonom propisano izvještavanje državnih tijela (Ministarstvo financija, Financijska agencija, Državni zavod za statistiku i sl.). Ujedno, kvalitetnim vođenjem poslovnih knjiga, osim što ćete biti lišeni plaćanja kazni, imati ćete odličan uvid u svoje poslovanje. U konačnici to za Vas donosi uštede. U našem poduzeću nudimo Vam potpunu i sigurnu uslugu vođenja poslovnih knjiga i brigu o Vašem financijskom poslovanju, od zaprimanja vaše dokumentacije pa sve do izrade završnih financijskih izvješća.
 
Da li je moguće promijeniti knjigovodstveni servis?
Svaku uslugu moguće je zamijeniti boljom. Uglavnom, to je najlakše učiniti po završetku kalendarske, tj. poslovne godine. No, bez većih problema to je moguće učiniti tijekom obračunskog razdoblja (mjesec, tromjesečje, polugodište). Za poduzetnika je najvažnije dobiti vrhunsku uslugu koja će pomoći da poslovni subjekt maksimalno iskoristi svoj potencijal.
 
Treba li knjigovodstveni servis biti iz mog mjesta ili grada?
Uvođenjem modernih komunikacijskih tehnologija tržište se ubrzalo te nestaju geografske barijere. Danas je više-manje svejedno gdje obavljate poslovanje i da li je mjesto gdje tražite računovodstveni/knjigovodstveni servis Vaš grad ili neki drugi grad, budući se većina komunikacije obavlja putem Interneta. Naravno, za neka posebna pitanja osobni kontakt je i dalje nezamjenjiv, ali takvih je situacija mnogo manje nego ranije. Opet, tu je i Skype kao i niz drugih alata koji takve barijere danas čine premostivima.
 
Što Vam nudimo?
Knjigovodstveni servis RIP d.o.o. nudi knjigovodstvene i računovodstvene usluge te slanje poreznih prijava i drugih podataka bitnih za oporezivanje, korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave u okviru sustava e-Porezna, sljedećim djelatnostima:
 • malim i srednjim poduzetnicima,
 • obrtnicima,
 • poljoprivrednicima,
 • udrugama
 • slobodnim zanimanjima i
 • građanima.
Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija
 • vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnik i glavnu knjigu, za obrtnike i poljoprivrednike knjigu primitaka i izdataka (KPI)
 • vođenje analitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga: dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije; materijalno knjigovodstvo; robno knjigovodstvo; saldakonti kupaca i saldakonti dobavljača; knjige glavne blagajne i dr. prema Vašim specifičnim potrebama
 • vođenje knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • GFI-POD – godišnji financijski izvještaji
 • PD obrazac
 • TSI – POD na zahtjev korisnika
 • obračun poreza na dodanu vrijednost uz sastavljanje propisanih izvještaja – obrazac PDV, PDV-S, ZP, PPO, PDV-
 • izrada izvještaja prema vanjskim korisnicima
 • popunjavanje prijava za kredite
 • obračuni kamata, zajmova
Cjeloviti obračuni i matična evidencija radnika
 • obračuni plaća i ostalih oporezivih i neoporezivih primitaka radnika uz sastavljanje propisanih izvještaja (JOPPD)
 • analitike plaća radnika
 • porezne kartice radnika
 • prijava – odjava radnika (e-HZMO, e-HZZO)
 • vođenje evidencije radnika (matična knjiga radnika)
 • obračun naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima (honorari ili drugi dohodak) uz sastavljanje propisanih izvještaja (JOPPD)
Izrada godišnjih poreznih prijava
 • porez na dodanu vrijednost (PDV-K)
 • porez na dobit (Obrazac PD)
 • porez na dohodak (Obrazac DOH)
 • posebni porezi